Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Erkend centrum Nr. 90677 – EC/90677/1

Vergund tot 02/06/2025.

Autoafbraak Konstantopoulos Auto's NV heeft een erkenning voor het vernietigen van afgedankte en buitengebruik gestelde voertuigen, zowel personenwagens als lichte bedrijfswagens. 

Het erkend centrum moet elk jaar jaar beroep doen op een auditor om een jaarlijkse doorlichting te ondergaan. Het erkend centrum moet het jaarlijkse auditrapport vervolgens naar OVAM opsturen.
De huidige regelgeving voorziet erin dat de houder van een afgedankt voertuig dit verplicht moet inleveren bij een Erkend Centrum. De houder ontvangt dan een certificaat van vernietiging waaruit blijkt dat het voertuig op milieuvriendelijke wijze buiten gebruik gesteld en vernietigd wordt. 


Elk uitgereikt certificaat van vernietiging wordt door het erkend centrum aan de D.I.V. (Dienst Inschrijvingen Voertuigen) toegezonden, zodat het voertuig definitief geschrapt kan worden uit het bestand van de geregistreerde voertuigen.
Voor meer informatie kan u een bezoekje brengen op de site van contact formulier. 

 

De te volgen procedure

  • Aanvaarding van het voertuig en controle van de documenten
  • Milieuvriendelijk depollueren van het voertuig (oliën, brandstof, accu, banden, ...)
  • Eventuele tijdelijke opslag van het bewerkte voertuig
  • Vernietigen van het voertuig
  • Afleveren van het certificaat van vernietiging
  • Schrapping uit het bestand van D.I.V. (Dienst Inschrijvingen Voertuigen)